Naše produkce bude vždy obsahovat pouze řádně (českou státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí) zatříděná vína v kategoriích „jakostní víno s přívlastkem“.

Vína jsou vyrobena z hroznů, řádně ověřených důvěrníkem potravinářské inspekce, který vystavuje o jejich původu protokol, tzv. „Ověření hroznů pro výrobu jakostního vína s přívlaskem“. Příklad ověření lze vidět zde:

Podle evidenčního čísla jakosti konkrétního vína lze na tomto odkaze dohledat jeho celý původ. http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/spustit-aplikaci-zatrideni-vina.html

Kromě toho na každé lahvi vždy uvádíme přesnou viniční trať a dokonce datum sběru hroznů, aby bylo vše naprosto transparentní a dohledatelné.

Vína vyrábíme v limitovaných edicích, které množstvím odpovídají množství hroznů dle výlisnosti. Proto se nezlobte, když se víno někdy dříve vyprodá. Je to jen důkaz, že máme jen tolik vína, kolik jsme ho v době vinobraní doopravdy vyrobili.